SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

MINNET AV MINNET AV MINNET AV KRIG
dokumentärilm för fyra projiceringsytor / installation, 2014

PRODUKTIONSFAKTA

 

Filmen är en del av min examensföreställning/-installation på Stockholms dramatiska högskola. Framförd på StDH 15 - 21 maj, då tillsammans med aktörer live.

Verket är skapat för fyra vita projiceringsytor som tillsammans utgör ett rum, men kan även visas på en projiceringsyta, då med split screen uppdelad i fyra rutor.

 

Regi & Idé: Freja Andersson

Av & med: Freja Andersson, Niklas Fischer, Tommy Håkansson, Erika Nykvist, Kalle Möller, Thomas Nygaard, Britta Olsson, Åsa Sarachu, Alexander Skantze

 

BESKRIVNING

 

Återberätta ett minne du har av ett krig. Antagligen har
du själv ingen direkt erfarenhet, men säkerligen har
du mött någon som någon gång har varit i krig,
eller påverkats av ett.

 

Projektet har kretsat kring funderingar som: vad är ett minne, förändras minnet varje gång man minns det, måste ett minne vara självupplevt och vad är det egentligen som vi väljer att minnas och dela vidare.

 

f

© 2019 Freja Andersson