SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      Nyheter

KULTURKONSULT
planering / genomförande / kartläggning och analys

BESKRIVNING

 

Jag erbjuder blandade konsultjobb inom konst och kultur.

 

Bland annat driver jag just nu en kartläggning av kulturhuvudstäder i Europa. I Början av 2014 publicerades
rapporten "Reserapport från en blivande kulturhuvudstad - kulturell infrastruktur och samarbetsmöjligheter i Donostia San Sebastian" som jag genomfört i samarbete med Tobias Hultén för KulturKraft Stockholm med stöd av Europeiska Socialfonden. Mer information om det projektet finns här.

 

Jag har varit curator och producent för ett tjugotal utställningar av olika slag, varit projektledare för ett par filmfestivaler och ett tiotal musikspelningar.

En del information kring det finns här.

 

Ett urval av exempel på ytterligare konsultuppdrag:

 

  - Konsulterat planering och genomförande av Skapande

    Skola-projekt i Stockholmsregionen

 

  - Föreslagit konstnärer/projekt till konstutställningar

 

  - Varit nordisk korrespondent för Breaking Ground,
    organisationen för europeiska filmstudenter

 

  - Klippjobb för Svenska Institutet

 

  - Inför utställningen "Vaddå konst i det offentliga rummet?"
    på museum Anna Nordlander i Skellefteå, jobbade jag
    med konstnär Kerstin Hedström på hennes
    glasinstallationer samt med montering.
Mer info här.

 

Är du intresserad av att anlita mig som konsult?

Kontakta mig här.

f

 

© 2017 Freja Andersson