SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

DET PROJICERADE RUMMET
installation, hösten 2013

PRODUKTIONSFAKTA

 

Installationen var en del i mitt undersökande konstnärliga arbete på Stockholms dramatiska högskola.

 

Material: box bestående av fyra vita, framprojicerade väggar. Fyra projektorer och fyra DvD-spelare. Olika filmer visas, var och en projicerad över alla de fyra ytorna i boxen. Rummet har även ett soundscape. Medverkande är vitklädda.

 

Film, installation, koncept, ledning: Freja Andersson

 

Deltagare: Niklas Fischer, Tommy Håkansson, Erika Nykvist, Kalle Möller, Thomas Nygaard, Britta Olsson, Åsa Sarachu, Alexander Skantze

 

BESKRIVNING

 

Fyra filmer projiceras samtidigt i boxen. Tillsammans bygger de upp en miljö av en annan fysisk plats, mer eller mindre realistisk.

 

När man rör sig i boxen frammanar det illusionen av att befinna sig någon annanstans, men man är samtidigt i en box som bilder projiceras i. Man har  möjlighet att ställa sig så att bilderna från väggarna hamnar på ens egen kropp och möjlighet att skapa skuggor på väggarna.

 

I det här projektet har jag undersökt frågor som: spelar det någon roll om en plats är fysisk eller digital? Vad innebär det att befinna sig någonstans? Kan en fysisk plats vara en del av din kropp och vad spelar ljus, kropp och ljud för roll för platsens berättigande och existens.

 


ETT URKLIPP

f

© 2019 Freja Andersson