SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

BERTIL
scenföreställning, 2009

PRODUKTIONSFAKTA

 

En fristående scen ur ett musikteaterprojekt på

Wiks folkhögskola 2009.
Scenen utarbetades dock separat.

 

Idé & Regi: Freja Andersson & Simon Andermo

Ensemble: elever från musik- och teaterlinjerna vid

Wiks folkhögskola 2009

 

BESKRIVNING

 

Alla heter Bertil; alla är samma - men alla är också olika. Vi möter samma karaktär, och vi möter olika karaktärer.

Vi möter olika sidor hos en karaktär och vi möter samma sida. Kontraster, likriktning, olydnad och enighet.

 

f

© 2019 Freja Andersson