SV   ENG

Projekt      Tjänster      CV      Kontakt      På gång

A HERSTORY OF WAR
kort experimentell dokumentärfilm, 10 min, i produktion

OM

 

Del i projektet THIS IS WAR

 

En gård minns det ingen annan minns.

Här lever kvinnorna, barnen, flyktingarna, de sjuka och

de gamla under krigen. Ett möte med krigsskildringar

långt ifrån populärkulturens och skolböckernas

sanningar.

 

Med stöd av Kulturfonden för Sverige och Finland,

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Film i Skåne,

Lettersteds Anslag och FilmCentrum Syd

 

 

 

 

f

© 2019 Freja Andersson